Obrazek Przedszkola Baśniowa Kraina Przedszkole nr 1 Baśniowa Kraina, Wola Prażmowska, ul. Czarnej Olchy 3

Przedszkole czynne jest od 7.00 do 17.30. W miarę potrzeb i indywidualnych uzgodnień z rodzicami zapewniamy opiekę nad dziećmi poza tymi godzinami.

Ramowy rozkład dnia
7.00-8.30 - początek dnia, przyprowadzanie dzieci.
Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań. zabawy dydaktyczne, praca z książką, zabawy dowolne.

9.00 - śniadanie (mycie rąk, pomoc w nakryciu stołów).

Zajęcia dydaktyczne, zależne od dnia tygodnia, pogody i grup wiekowych, obejmują min.
 -   zajęcia plastyczne,
 -   ćwiczenia i zabawy ruchowe,
 -   zajęcia dodatkowe,
 -   gry i zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki,

12.30 - 13.00 - obiad (mycie rąk, pomoc w nakryciu stołów, mycie zębów).
Zajęcia relaksujące, słuchanie muzyki, czytanie literatury
 -   najmłodsze dzieci leżakują,  -   ze starszymi dziećmi po okresie po wyciszenie poobiedniego prowadzone są zajęcia edukacyjne, także zajęcia indywidualne

Popołudniowe zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, zajęcia indywidualne

15.15 - 15.45 - podwieczorek (mycie rąk, pomoc w nakryciu stołów)
Wyjście na plac zabaw, gry i zabawy dydaktyczne lub niezorganizowane

Odbieranie dzieci przez rodziców/opiekunów

PRZEDSZKOLE Nr1 Baśniowa Kraina ul. Czarnej Olchy 3, 05-505 Wola Prażmowska
tel/fax (022) 756-96-08,    0-601 297 201,   wychowawcy 0-66-777-83-83