Obrazek Przedszkola Baśniowa Kraina Przedszkole nr 1 Baśniowa Kraina, Wola Prażmowska, ul. Czarnej Olchy 3

Pani Elzbieta Sidwa   

Pani Elżbieta Sidwa

  Wykształcenie
   - studia magisterskie dzienne w zakresie pedagogiki specjalnej
   - studia podyplomowe terapii pedagogicznej (j. polski, matematyka)
   - podyplomowe studia logopedyczne
   - podyplomowe studia w zakresie wychowania przedszkolnego

  Kursy i szkolenia
   - szkolenie I i II stopnia w zakresie integracji sensorycznej
   - odimienna metoda nauczania wg dr Ireny Majchrzak
   - gimnastyka Weroniki Szenborn
   - matematyka prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej
Pani Katarzyna Korczak   

Pani Katarzyna Korczak

  Wykształcenie
   - studia magisterskie dzienne w zakresie psycholigii
   - studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego
   - studia podyplomowe w zakresie kształcenia zintegrowanego

  Kursy i szkolenia
   - odimienna metoda nauki czytania wg dr Ireny Majchrzak
   - kinezjologia edukacyjna wg Paula Dennisona z zakresu gimnastyki mózgu
   - sztuka opowiadania w przedszkolu
   - artystą być w przedszkolu

PRZEDSZKOLE Nr1 Baśniowa Kraina ul. Czarnej Olchy 3, 05-505 Wola Prażmowska
tel/fax (022) 756-96-08,    0-601 297 201,   wychowawcy 0-66-777-83-83