Obrazek Przedszkola Baśniowa Kraina Przedszkole nr 1 Baśniowa Kraina, Wola Prażmowska, ul. Czarnej Olchy 3

Miesięczna czesne - 430,-zł. Wpłacane z góry, najlepiej przelewem na konto przedszkola, ew. gotówką w siedzibie przedszkola.
 - pobyt dziecka w przedszkolu,
 - opiekę i kształcenie zgodnie z programem MENiS
 - zajęcia dodatkowe (rytmika , angielski, gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia ortofoniczne)
 - materiały do zabawy typu papier, kredki, bibuła, itp.
 - opieka psychologa (wizyta psychologa w przedszkolu 2-3/rok i spotkania z zainteresowanymi rodzicami)
 - udział w imprezach okolicznościowych: mikołajki, koncerty, teatrzyki, itp.
 - drobne prezenty (Mikołaj, święta, urodziny dziecka)

W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola czesne za drugie i następne dziecko jest obniżone i wynosi 330,-zł.

Opłata za wyżywienie - 220 zł. Wpłacana wraz z czesnym. W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka następuje zwrot opłaty za wyżywienie w wysokości 9 zł/dzień (rozliczane przy płatności za następny miesiąc).

Wpisowe - 300zł. Jest to jednorazowa bezzwrotna opłata dotycząca całego okresu kształcenia dziecka i gwarantująca jednocześnie rezerwacją miejsca w przedszkolu.

Wraz z wpłatą wpisowego pomiędzy przedszkolem a rodzicami (ew. prawnymi opiekunami) dziecka zawierana jest "Umowa o kształcenie" określająca prawa i obowiązki stron.

Inne opłaty.
 - opłata za podręczniki
 - poszerzony zakres zajęć dodatkowych <więcej>

------Dane rachunku bankowego ----------------------------------
BRE Bank S.A. 35 1140 2004 0000 3802 3990 1196

PRZEDSZKOLE Nr1 Baśniowa Kraina ul. Czarnej Olchy 3, 05-505 Wola Prażmowska
tel/fax (022) 756-96-08,    0-601 297 201,   wychowawcy 0-66-777-83-83