Obrazek Przedszkola Baśniowa Kraina Przedszkole nr 1 Baśniowa Kraina, Wola Prażmowska, ul. Czarnej Olchy 3

Zakres zajęć
Ćwiczenia gimnastyczne z elementami usprawnienia psychoruchowego  -   dwa razy w tygodniu .
Ćwiczenie ortofoniczne adresowane do wszystkich dzieci (usprawniające zdolność mówienia)  -   dwa razy w tygodniu
Rytmika  -   dwa razy w tygodniu
Język angielski  -   dwa razy w tygodniu

Organizowane okresowo:
 -   spektakle teatralne
 -   koncerty muzyczne
 -   zabawy świąteczne, mikołajki
 -   wycieczki do muzeum, galerii czy spotkania z ciekawymi ludźmi

Rozszerzony zakres związany z dodatkowymi opłatami
 -   nauka gry na instrumentach
 -   indywidualne zajęcia logopedyczne
 -   dodatkowa nauka języka obcego
 -   wyjazdy na basen
 -   inne zajęcia - będące wynikiem potrzeb/sugestii rodziców

PRZEDSZKOLE Nr1 Baśniowa Kraina ul. Czarnej Olchy 3, 05-505 Wola Prażmowska
tel/fax (022) 756-96-08,    0-601 297 201,   wychowawcy 0-66-777-83-83